Register Valuator

Een Register Valuator of een RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. Een RV heeft een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation afgerond en heeft daardoor de kennis en expertise opgebouwd om de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren.

Een RV kan optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde van de aandelen kan een bindend advies van een Register Valuator uitkomst bieden.

Als Register Valuator kan WeValue Innovations zorg dragen voor een onafhankelijke waardebepaling bij:

  • Intellectueel Eigendom transacties
  • Conflicten tussen aandeelhouders of uitkoop-regelingen
  • Economische schade: niet nakomen van contractuele afspraken of inbreuk op intellectueel eigendom
  • Faillissement: beoordeling toekomstperspectief voor een doorstart of verantwoorden van de afwikkeling van een faillisement aan schuldeisers en eigenaren
  • Bedrijfsovername en fusies: als belangenbehartiger voor een van beide partijen of als onafhankelijke adviseur wanneer de prijs tussen koper en verkoper ver uitklaar ligt of

In dit soort trajecten werkt WeValue Innovations vaak samen met advocaten, accountants, fiscalisten en octrooigemachtigden. WeValue Innovations is actief in geheel Nederland voor bedrijven in uiteenlopende sectoren vanuit de locaties in Groningen en Amsterdam.

Indien u meer wil weten hierover of een prijsopgave wil ontvangen dan kunt u contact opnemen met Frits Wijbenga via deze website of per telefoon.