Bedrijfswaardering

Wat is uw bedrijf waard?

De waarde van een bedrijf hangt af van de toekomstige verwachte geldstromen en het risicoprofiel van de onderneming. Hierdoor is waarderen in veel gevallen meer dan een rekenkundige exercitie. Om de waarde te verhelderen moeten belangrijke vragen worden gesteld. Wat maakt het bedrijf bijzonder? Is er belangrijk intellectueel eigendom? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Welke ontwikkelingen spelen er in de markt? Hoe gaat het bedrijf met deze ontwikkelingen om? Wat zijn de risico’s?

Het belang van een goede waardering

Een goede waardering biedt helderheid en inzicht in de financiële situatie en de verdienpotentie van een onderneming. Dit is van groot belang voor iedereen die bij een bedrijfswaardering of een transactie betrokken is.  Door een goede waardering kunnen belangrijke beslissingen worden genomen. Het inzicht dat WeValue Innovations biedt in de waarde van uw onderneming is beknopt, helder en concreet. ‘Rechttoe-rechtaan’ in goed Nederlands.

Situaties waarin een waardering nodig is

Het is van belang om inzicht te hebben in de waarde. Dit geldt met name voor de volgende situaties:

 • Koop of verkoop van een onderneming
 • Toe- of uittreding van mede-aandeelhouders
 • Bedrijfsopvolging
 • Participatie in een onderneming
 • Samenwerking / partnership
 • Maken van goede strategische afwegingen
 • Conflictsituaties, geschillen of arbitrage:
  • Uitkoop van een mede-aandeelhouder of mede-vennoot
  • Echtscheiding
  • Schadeprocedures
 • Fiscale doeleinden, zoals bij herschikking van activa (IP) in de groepsstructuur, interne transacties of aandelenparticipaties van medewerkers

WeValue Innovations kan in deze situaties optreden als uw belangenbehartiger of als onafhankelijk adviseur (Register Valuator).

Wat voor waardering heeft u nodig?

Calculatorische opdracht. U wilt zich oriënteren op een verkoop of op een bod dat u wilt uitbrengen. Tegen een relatief kleine vergoeding kan WeValue Innovations een berekening maken van de waarde, zodat u snel weet waar u ongeveer aan toe zult zijn.

Indicatieve waardering. U heeft voor uzelf een goede onderbouwing nodig van de waarde omdat u moet gaan onderhandelen. Een indicatieve waardering is hiervoor het meest geschikt, omdat de waarde onderbouwd wordt met een korte analyse van de markt, de sterke en zwakke punten van de onderneming en belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de waarde. Deze bevindingen worden met u doorgesproken en op een beknopte en concrete wijze samengevat in een notitie.

Waarderingsrapport. U heeft niet alleen voor uzelf een onderbouwing nodig van de waarde, maar ook voor een andere partij. In deze situatie is het van belang dat u de beschikking krijgt over een zelfstandig leesbaar rapport. Dit is belangrijk wanneer u een waardering nodig heeft voor bijvoorbeeld de belastingdienst, een bank of een schadeclaim moet onderbouwen. Maar ook in geval u samen met uw mede-aandeelhouder een onafhankelijke waardering nodig heeft in geval van een uitkoop bij een conflictsituatie.

Ervaring in uw sector

WeValue Innovations heeft ervaring met kleine tot internationaal opererende ondernemingen (+2.000 medewerkers) in sectoren zoals machine & apparatenbouw, dienstverlening, medische technologie, biotech, bio-based, tech, high-tech en ICT.

U kunt vandaag nog contact met ons opnemen indien u meer vragen heeft hierover.