Waardering intellectueel eigendom

Wat is de waarde van uw intellectueel eigendom?

Bij de waardebepaling van intellectueel eigendom is het van belang om een goed inzicht te krijgen in de meerwaarde van het intellectuele eigendom en de verdienpotentie aan de hand van een bedrijfskundige analyse.

Het belang van een goede waardering

De waarde van intellectueel eigendom wordt niet bepaald door de investeringen die in het verleden zijn gedaan, maar door de potentiële cash flows in de toekomst. Daarin zal een potentiële koper of strategische partner in geïnteresseerd zijn. Een goede waardering biedt helderheid en inzicht in de verdienpotentie en leidt tot een goede onderbouwing. Inzicht in de waarde is het fundament voor een goede transactie en de mogelijkheid om de waarde in de toekomst te vergroten.

Situaties waarin de waardering van intellectueel eigendom belangrijk is

Een waardering van intellectueel eigendom is belangrijk in de volgende situaties:

 • Activering van intellectueel eigendom bij hergroeperingen
 • Bedrijfsovername
 • Bepalen van de (IP) strategie
 • Doorbelasten van licentievergoedingen in een concern structuur
 • Herstructurering van een onderneming
 • Inbrengen van IP in een (nieuwe) BV met mede-aandeelhouders
 • Intellectueel eigendom als onderpand bij financieringen
 • Intellectueel eigendom licenties
 • Investering in een innovatieve onderneming
 • Koop of verkoop van intellectueel eigendom
 • Strategische samenwerking
 • Verkoop intellectueel eigendom bij een faillissement situatie

Onderhandelingen en deal constructies

Innovaties gaan vaak gepaard met de nodige risico’s. Bij de meeste deals worden de risico’s door koper en verkoper gedeeld. Hiervoor zijn verschillende constructies mogelijk, zoals licenties met royalties en milestone betalingen, participatie in aandelen of earn-out regelingen bij bedrijfsovernames.

Het bedenken van de juiste constructies is maatwerk. Een goed onderbouwde waardering is hiervoor van essentieel belang. WeValue Innovations heeft ervaring in het sluiten van IP deals met kennisinstellingen, kleine- en middelgrote bedrijven, buitenlandse ondernemingen en multinationals.

Onze toegevoegde waarde

WeValue Innovations heeft ervaring met kleine tot internationaal opererende bedrijven (+2.000 medewerkers) in sectoren zoals machine & apparatenbouw, medische technologie, biotech, tech, high-tech, ICT en dienstverlening. Op het gebied van intellectueel eigendom is WeValue Innovations gespecialiseerd in de waardering van octrooien en auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom zoals software.

Onze aanpak

Door onze bedrijfskundige kennis en onze ervaring met intellectueel eigendom zorgen wij voor goed onderbouwde waarderingen, zodat de basis wordt gelegd voor een goede transactie en de mogelijkheid om de waarde in de toekomst te vergroten.

WeValue Innovations hanteert een integrale methodiek waarmee intellectueel eigendom op een systematische wijze worden gewaardeerd. De verschillende scores bepalen de sterke en zwakke punten van het intellectuele eigendom, de verdienpotentie, het risicoprofiel en vervolgens de waarde. De ervaring die hierin is opgebouwd is onderscheidend in de markt.

Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.