Blog

Wat iedere ondernemer moet weten over de waarde van een onderneming

Bijna iedere ondernemer krijgt te maken met de vraag over wat zijn of haar onderneming waard is. De volgende vijf uitgangspunten zijn essentieel om te weten over de waarde van een onderneming.

#1 De waarde wordt bepaald door de toekomstige verwachte geldstromen

De waarde van een onderneming wordt niet bepaald door de investeringen die in het verleden zijn gedaan, maar door de potentiële cash flows in de toekomst. Daarin zal een investeerder of potentiële koper geïnteresseerd zijn.

#2 De waarde is afhankelijk van het risico

Risico’s kunnen een positief of negatief effect hebben op de waarde.

In het geval dat de marktvraag zich veel gunstiger kan gaan ontwikkelen dan verwacht, is er sprake van een positief risico die onder belangrijke voorwaarden een positief effect op de waarde kan hebben.

Negatieve risico’s zijn het mogelijk niet goed op kunnen schalen van de productie of het mogelijk niet aan kunnen tonen van de werkzaamheid van het product.

#3 Waarde en prijs zijn niet hetzelfde

‘Price is what you pay and value is what you get’, een bekende uitspraak van investeerder Warren Buffet. Een prijs komt tot stand door onderhandeling, waarbij een koper of een investeerder streeft naar een prijs onder de waarde.

#4 De waarde is afhankelijk van het type koper of investeerder

De waarde is afhankelijk van de situatie van de koper. Zo zal de waarde van een innovatieve start-up met een nieuw product voor een multinational met wereldwijde distributiekanalen hoger zijn dan de waarde van hetzelfde bedrijf voor het zittende management.

Een multinational kan in korte tijd meer verkopen waardoor de potentiële cash flows hoger en risico’s lager zijn. Dit in tegenstelling tot het zittend management die de distributiekanalen nog moet opbouwen.

Grotere investeringsfondsen zijn vaker bereid om tot een hogere waardering te komen dan kleinere fondsen, omdat grotere investeringsfondsen de risico’s beter kunnen diversificeren dan kleinere fondsen. Daarnaast is het type fonds fonds belangrijk. Het kan namelijk uitmaken of er zaken gedaan wordt met een informele investeerder, universiteitsfonds, regionaal fonds, captive of met een onafhankelijk venture capital fonds.

#5 De waarde is niet objectief vast te stellen

De waarde van een bedrijf is niet een op zichzelf bestaand iets dat objectief kan worden vastgesteld. Het inschatten van toekomstige geldstromen en risico’s is subjectief en de waarde is zoals het vorige punt liet zien context afhankelijk. Daarom heeft iedere partij zijn eigen waardering en probeert men het eens te worden over een prijs.

Een goede waardering helpt door de waarde van een bedrijf zo goed mogelijk te benaderen vanuit het perspectief van de kopende of verkopende partij, zodat de onderhandeling met vertrouwen ingegaan kan worden en met tevredenheid op teruggekeken kan worden.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.