Professionals

For Businesses

WeValue Innovations werkt als onafhankelijke waarderingsdeskundige vaak samen met andere professionals.

Accountants en fiscalisten

Wanneer aandeelhouders de samenwerking willen beëindigen is het belangrijk dat er een advies wordt uitgebracht over de waarde. Een onafhankelijke derde partij, zoals WeValue Innovations kan hierbij uitkomst bieden.

Tevens kan WeValue Innovations worden ingeschakeld voor de waardering van intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld bij de activering van immateriële activa bij hergroeperingen, het doorbelasten van licentievergoedingen in de concern structuur of wanneer belangrijke afwegingen gemaakt moeten worden bij een herstructurering.

Advocaten

Bij conflicten tussen aandeelhouders is het belangrijk dat een onafhankelijke waarderingsexpert inzicht geeft in de waarde. Als Register Valuator heeft WeValue Innovations de expertise in huis om ondernemingen op een professionele wijze te waarderen, zodat inzicht wordt geboden in de waarde.

Tevens kan WeValue Innovatons worden ingeschakeld bij de waardering en verkoop van intellectueel eigendom.

Curatoren

Het feit dat een bedrijf failliet gaat wil lang niet altijd zeggen dat het intellectueel eigendom geen waarde heeft. Om ervoor te zorgen dat de schuldeisers zoveel mogelijk terugbetaald kunnen worden is het belangrijk dat het intellectueel eigendom op een goede wijze gewaardeerd wordt. Met een goede onderbouwing en een professioneel waarderingsrapport kunnen belangrijke beslissingen verantwoord worden genomen. WeValue Innovations kan voor een onafhankelijke waardering zorgen en tevens worden ingeschakeld om actief op zoek gaan naar potentiële kopers en te ondersteunen bij de onderhandelingen.

Octrooigemachtigden

Een extra service kan geboden worden aan klanten bij de verkoop of het uit licenseren van octrooien. WeValue Innovations hanteert een integrale methodiek waarmee octrooien op een systematische wijze worden gewaardeerd. De verschillende scores bepalen de sterke en zwakke punten van een octrooifamilie, de verdienpotentie, het risicoprofiel en vervolgens de waarde (meer weten over de waarde van een octrooi).

Tevens kan WeValue Innovations klanten adviseren bij het maken van belangrijke strategische afwegingen of herstructureringen. Een goed inzicht in de waarde is hierbij essentieel.

Voordelen van de samenwerking:

  • Heldere onderbouwing van de waarde aan de hand van een systematische analyse van de markt, concurrentie, technologische risico’s, intellectueel eigendom en business model.
  • Specialisatie in sectoren zoals machine & apparatenbouw, dienstverlening, medische technologie, biotech, tech, high-tech en ICT.
  • Professioneel waarderingsrapport (beknopt en to-the-point) volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Register Valuators. (Meer weten over Register Valuators).
  • Flexibele sparringspartner bij onderhandelingen en de voorbereidingen daartoe.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek waarin wij onze werkwijze, referenties en toegevoegde waarde verder kunnen toelichten. Dit kan ook in de vorm van een bedrijfspresentatie of een workshop over de waardering van intellectueel eigendom of (innovatieve) ondernemingen.